Voogdij en bewind

Als één van de ouders komt te overlijden met achterlating van één of meer minderjarige kinderen, dan krijgt de langstlevende ouder automatisch het ouderlijk gezag.

Als vervolgens daarna de langstlevende ouder overlijdt (of indien beide ouders gelijktijdig overlijden) met achterlating van één of meer minderjarige kinderen voorziet de kantonrechter in de voogdij. Teneinde de opvoeding en verzorging in eigen hand te houden, kunt u bij testamenteen voogd en eventueel een "reserve voogd" benoemen.

De voogd beheert ook de financiën van de minderjarigen.

Bij testament kunt u een aparte vermogensbeheerder (bewindvoerder) benoemen. Een goede opvoeder en verzorger behoeft nog geen goede vermogensbeheerder te zijn. Met de benoeming van een aparte vermogensbeheerder bewerkstelligt u bovendien dat een eventuele ex-echtgenoot/ex-echtgenote niet het financieel beheer over uit uw nalatenschap afkomstig vermogen krijgt.