Ongehuwden en kinderen

Als ongehuwden kinderen krijgen dient ten aanzien van het vaderschap één en ander te worden geregeld, indien men dezelfde situatie als bij gehuwden wenst.

Bij de geboorte ontstaan ten aanzien van de moeder automatisch de familierechtelijke betrekkingen. de moeder heeft het gezag over het kind, het kind erft van de moeder, draagt de achternaam van de moeder.

Indien de vader ook juridisch als vader wil worden aangemerkt, zal hij het kind moeten erkennen. Dit kan tegelijk met de aangifte van de geboorte geschieden. In de praktijk gebeurt dit veelal reeds voor de geboorte. Na erkenning kan het kind ook de achternaam van de vader krijgen en erft het kind van de vader.

Wil hij echter ook het gezag over het kind krijgen, samen met zijn partner, dan zal dit met een gezamenlijk verzoek tot aantekening in het gezagsregister bij de rechtbank, sectie kanton, moeten geschieden. Voorwaarde is wel, dat het kind door de vader is erkend.