Mediation

Veel mensen hebben in de periode van scheiding een leidraad nodig om hun problemen, zowel zakelijk als emotioneel, op te kunnen lossen.

Mediation (echtscheidingsbemiddeling) is een specialisatie in het notariaat. De notaris was al lang de meest aangewezen persoon om problemen in de familiesfeer op te lossen. Maar nu ook toegespitst op de (echt)scheidingsproblematiek. Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, dan wordt ook aan hun belangen de nodige zorg besteed. Afspraken over de zorg en de opvoeding betreffende minderjarige kinderen worden vastgelegd in een zogenaamd ouderschapsplan.

Mediation zorgt voor goede afspraken in de toekomst. De bereidheid van de scheidende echtelieden/partners tot het komen van gezamenlijke oplossingen is duidelijk aanwezig.

Omdat partijen zelf bepalen wat de oplossingen zullen zijn, zijn er bij mediation geen "verliezers”. In tegenstelling tot een procedure via de rechter waar partijen meer tegenover elkaar staan, zullen partijen over et algemeen bij mediation meer tevreden zijn. De mediator zal er op toezien, dat de afspraken door beide partijen worden gedragen. De overeenkomst is immers bedoeld om de basis te zijn voor de (nabije) toekomst ter voorkoming van gerechtelijke procedures.

De notaris-mediator stelt bij notariële akte een convenant op, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Vervolgens wordt de procedure bij de rechtbank aanhangig gemaakt. De rechter geeft een beschikking tot echtscheiding en na inschrijving van deze beschikking in de registers van de Burgerlijke Stand waar destijds het huwelijk werd voltrokken, kan het convenant worden geeffectueerd.

Over het algemeen gaat mediation sneller dan de echtscheidingsprocedure en is het bovendien meestal goedkoper.

Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op.