Testamenten

Wilt u afwijken van het wettelijke erfrecht of het wettelijke erfrecht aanvullen, dan kunt u dat bij testament doen.

Bij testament kunt u onder meer het volgende regelen

  • wijzigen van de grootte van het erfdeel;
  • onterven;
  • het legateren van bepaalde goederen, geldsom of vruchtgebruik;
  • executeursbenoeming;
  • uitsluitingsclausule (alleen de eigen kinderen krijgen rechten en/of aanspraken);
  • voogdijbenoeming (bij overlijden met achterlating van minderjarige kinderen;)
  • testamentair bewind (financieel beheer);
  • uitsluiting ouderlijk vruchtgenot;
  • een regeling ten aanzien van de onderneming, de waardebepaling daarvan en de uitbetaling van de waarde daarvan;
  • estate planning (een fiscaal zo voordeling mogelijke regeling om het eigen vermogen te laten overgaan naar – meestal – de kinderen).

Als erfgenaam ontvang je een erfdeel: dat wil zeggen een bepaald gedeelte van het saldo van de gehele nalatenschap. Een erfgenaam is iemand, die de rechten en plichten van de overledene voor een bepaald gedeelte - onder hoofdelijke aansprakelijkheid - overneemt. Dat betekent dat hij – samen met eventuele andere erfgenamen – niet alleen de bezittingen van de nalatenschap ontvangt, maar ook voor hetzelfde gedeelte de schulden van de overledene moet betalen.

Als legataris ontvang je op grond van een testament of een codicil een bepaald bedrag in geld of een bepaald sieraad of meubelstuk. Je hebt een vordering op de nalatenschap. Met de rest van de nalatenschap heb je niets te maken. Aansprakelijk voor eventuele schulden kun je dan ook niet zijn.

Laat uw testament periodiek (eens in de drie tot vijf jaar) doorlichten. Onopgemerkte veranderingen in uw persoonlijke situatie of wetswijzigingen kunnen u voor vervelende verrassingen plaatsen.