Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door de notaris. Iedereen kan de notaris vragen om een verklaring van erfrecht af te geven. Meestal gebeurt dit in onderling overleg tussen de familieleden.

In de meeste gevallen kan een verklaring van erfrecht op korte termijn worden afgegeven.

De notaris verklaart hierin - nadat alle gegevens zo veel mogelijk zijn gecontroleerd - wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en zo, ja wat in het testament is bepaald, wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie gemachtigd is om namens de erfgenamen (één of meerdere erfgenamen of een derde) de nalatenschap van de overledene af te wikkelen.

Door het overlijden worden de bankrekeningen van de overledene geblokkeerd. Indien erfgenamen toch willen gebruiken van die bankrekeningen voor bijvoorbeeld het verrichten van betalingen betreffende de nalatenschap hebben zij veelal een verklaring van erfrecht nodig. Bij kleine saldi eisen sommige banken geen verklaring van erfrecht. Daarom kunt u het beste eerst contact met de betreffende bank opnemen.

Voorzichtigheid is echter wel geboden:

- In de eerste plaats staat de notaris, die de verklaring van erfrecht heeft afgegeven, er voor in, dat de in die verklaring genoemde personen de enige erfgenamen zijn. Mocht dit later toch anders blijken, dan is de notaris mogelijk aansprakelijk.

- In de tweede plaats kan uit uw gedragingen worden geconcludeerd, dat u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard. Mocht naderhand blijken, dat er toch meer schulden blijken te bestaan dan in eerste instantie werd gedacht, dan bent u privé hoofdelijk als erfgenamen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap!