Hypotheek

De koopsom van registergoederen met de daarmee verband houdende kosten dienen door u als koper betaald te worden. De meesten beschikken niet over voldoende geldmiddelen en vragen daarom een financiering aan bij een bank, een verzekeringsmaatschappij of een andere financieringsmaatschappij.

Onder voorwaarden zal geld aan u worden uitgeleend. De bank, verzekeringsmaatschappij of financieringsmaatschappij zal zekerheid voor te terugbetaling verlangen. In de meeste gevallen zal dit in de vorm van een hypotheekrecht geschieden. U als eigenaar van het registergoed verstrekt dat hypotheekrecht voor al hetgeen u uit geldlening verschuldigd bent. Het hypotheekrecht wordt vastgelegd in een notariële akte, die door de notaris bij het kadaster wordt ingeschreven. In de notariële akte wordt soms ook de geldlening (schuldbekentenis) opgenomen. Vereist is dit niet. De hypotheekakte kan ook verwijzen naar de offerte of de onderhandse schuldbekentenis(sen).

Mocht u niet meer aan uw verplichtingen (kunnen) voldoen, dan is de bank, verzekeringsmaatschappij of financieringsmaatschappij op grond van de wet als hypotheekhouder bevoegd het betreffende registergoed in het openbaar te doen verkopen (executieveiling) en bij voorrang (dat wil zeggen voor andere schuldeisers, zelfs voor de belastingdienst) de schuld uit de geldlening op de opbrengst te verhalen.