Notariële Volmacht

Notariële Volmacht

Dagelijks verricht u vele rechtshandelingen.U neemt geld op bij de bank, doet uw boodschappen, regelt uw vakantiereis, sluit verzekeringen af, koopt of verkoopt uw huis, neemt een nieuwe (gunstiger) financiering, u handelt in privé of namens uw bedrijf, en ga zo maar door.

U staat er niet zo bij stil. Maar wat als u of uw partner iets overkomt? Als u ten gevolge van een auto-ongeluk in coma raakt, een infarct krijgt, dement wordt? U bent dan niet meer bekwaam om zelf rechtshandelingen te verrichten. Voor uzelf maar vooral ook voor uw directe omgeving kan dit voor problemen zorgen.

Deze problemen had u kunnen voorkomen.

U had een notariële algemene volmacht kunnen laten opstellen, waarbij u elkaar over en weer zou kunnen vertegenwoordigen. Een onder bewindstelling door de rechter is dan niet nodig en voorkomt daarmee heel veel rompslomp.

In de volmacht kan eventueel worden opgenomen, dat de volmacht uitsluitend kan worden gebruikt, indien een arts schriftelijk verklaard heeft, dat de volmachtgever zelf geen beslissingen kan nemen. Een dergelijke beperking kan echter wel vertragend werken.

Ook kan de volmacht worden uitgebreid, zodat één of meer kinderen kunnen optreden en bij belangrijke zaken – bijvoorbeeld de verkoop van de woning – alle kinderen gezamenlijk als gevolmachtigden moeten optreden.

Ook anderen kunt u volmacht geven. Maar let op aan wie u uw volledige vertrouwen schenkt.